Schmallenbergvirus hittat i svidknott i Danmark

Danmarks motsvarighet till SVA, DTU Veterinärinstitutet, rapporterar att Schmallenbergvirus hittats i svidknott i Danmark. Viruset har inte påvisats i Sverige, men de nya fynden kan innebära en ökad sannolikhet för att viruset finns i de södra delarna av Sverige.

Knotten har samlats in på södra Jylland, nära gränsen till Tyskland. Tyskland, har hittat viruset i flera besättningar nära den danska gränsen.

SVA och Jordbruksverket följer noga händelseutvecklingen i Sverige och Europa. De nya fynden i Danmark smittan kan innebära att sannolikheten för att smittan finns i svidknott i södra Sverige är något större än vad som tidigare antagits. Ett flertal misstänkta sjukdomsfall har undersökts i Sverige. De har alla varit negativa.

Schmallenbergvirus infekterar idisslare som får, get och nötkreatur. Danmarks fynd av viruset i svidknott bekräftar att viruset sprids med dessa insekter. Viruset ger framförallt upphov till fosterskador om moderdjuret infekterats under tidig dräktighet. Det kan då orsaka missbildade eller dödfödda lamm, killingar och kalvar. Det finns inga belägg för att viruset infekterar människor.

Djurägare och veterinärer uppmanas ta kontakt med myndigheterna vid misstanke om Schmallenbergvirus.

Källa: SVA