Informationsmöte om avelsvärdering får

Svenska Fåravelsförbundet inbjuder till informationsmöte om Avelsvärdering Får.
Mötet kommer att äga rum i Tranås hos Wigéns, Hjälmarydsv 1, lördagen den 12:e mars mellan kl 13-16.
Alla intresserade välkomna!

Program
13.00 Inledning Bertil Gabrielsson & Anette Skoog, SF
13.15 Avelsvärderingen Version 11.11.11 Emma Carle´n, Svensk Mjölk
– dessa möjligheter har vi idag. Jan-Åke Eriksson, Svensk Mjölk
14.00 Avelsvärden – hur läser och använder jag dem?
15.00 Fikapaus
15.20 Avelsvärderingen i praktiskt avelsarbete
 Avelsmål
 Information om avelsdjur
 Praktiska exempel från andra djurslag
 Statistik och beslutsunderlag till rasföreningar

15.45 ca Avslutning

Anmäl er snarast till Lotta Jansson, Svenska Fåravelsförbundets kansli via e-post info@faravelsforbundet.com eller per telefon 018-31 72 00, dock senast tisdagen den 8:e Mars.
På lördag kväll hålls Gotlandsfårsföreningens årsmöte se info på www.silverlock.se eller Fårskötsel Nr 1-2011.