Interpellationsdebatt om vargstammens storlek och vargangrepp

Igår, den 22 september, hölls en interpellationsdebatt i riksdagen om vargangrepp och vargstammen. Alexandra Anstrells (M) hade ställt en fråga om behovet av att minska vargstammen, och Sten Bergheden (M) en fråga om vargens hot mot djurproduktionen och den biologiska mångfalden.

Se debatten här.