Inventering av varg vintern 2020-2021

Inventering av varg pågår mellan 1 oktober och 31 mars. Populationens storlek beräknas utifrån dokumenterat antal föryngringar (valpkullar). En detaljerad slutrapport med resultaten publiceras i juni varje år.

Det totala antalet vargar i Skandinavien under inventeringsperioden 2020/21 beräknas till cirka 480 inklusive de vargar som dött under samma period. Osäkerhetsfaktorn (konfidensintervallet) ligger mellan 379 och 624 vargar. I Sverige beräknas antalet vargar till cirka 395, med ett konfidensintervall mellan 312 och 513 vargar. Det är en ökning i Sverige från förra året.

Läs rapporten Inventering av varg i Skandinavien vintern 2020–2021
Svensk sammanfattning av rapporten (sidan 7 i rapporten)

Länkar till mer information finns här.

Dokumenterade familjegrupper (fylld cirkel) och revirmarkerande par (fylld triangel) i Skandinavien under inventeringsperioden vintern 2020-2021. Förvaltningsområden för rovdjur (röd linje) visas i båda länder och rastrerat område visar den norska vargzonen. Grafik: Viltskadecenter/Högskolan Innlandet