Island: Export under 2014

Hagstofa Íslands har publicerat preliminära uppgifter över exporten under 2014.

Där anges bland annat att värdet exporten av produkter från får uppgick till 3,1 miljarder isländska kronor. 74,2 % utgjordes av ött och andra köttprodukter, 13,3 % ull resten och övrigt 12,5 %.


Detta var en något lägre än 2013, då den uppgick till drygt 3,5 miljarder. Exporten av bulkprodukter var också lägre, 6889 ton att jämföra med 7861 under det föregående året. Främst är det export av fårskinn som har minskat.

77 % av produkterna (baserat på värde) gick till Europa, 42 % till EU:s medlemsstater och resten (35 %) till länder utanför EU i synnerhet, Norge, Ryssland och Färöarna. 15 % gick till Asien och 8 % till Nordamerika.

Norge är fortfarande det enskilda land som betyder mest för den isländska exporten. Intäkter från export av fårprodukter till Norge uppgick till 600 miljoner.

www.saudfe.is