Storbritannien: Att komma tillrätta med spårämnesbrist

Regelbundna blodprover och en målinriktat innställning till mineralutfodring hjälper en producent i Eden Valley att hantera de alltmer skiftande behoven av spårelement, och att minska kostnaderna för driften av den 2400 hektar stora gården. Farmers Guardian rapporterar.

Djuruppfödare måste blir mer medvetna om ökande fluktuationer i markens innehåll av spårämnen om de ska kunna få ut mesta möjliga med de små marginaler som gäller för får- och nötköttsproducenter, menar Stephen Lord som är förman på Levens Hall Estate.

En större vädervariation påverkar betets näringsstatus på års-basis, och boskapsuppfödare måste bli mer medvetna om de skadliga ekonomiska effekterna av mineralbrister, säger Stephen Lord.
-Marken förändras hela tiden. Vi har nu haft fyra riktigt blöta somrar och vi kan inte bara luta oss tillbaka och tro att vad vi visste för några år sedan fortfarande gäller.

-Vi har känt till att vi har allvarliga problem när det gäler kobolt på delar av vår mark, och vi har haft problem med jod, men blodprover tagna av vår veterinär förra året visade kopparbrist – något som vi aldrig har sett förut. Att vi haft problemen har varit tydligt genom en rad olika störningar, från låga födelsetal hos fåren till slöa kalvar hos dikorna.