Jämförelser mellan svenska och europeiska villkor

Mattias Gotting vid LRFs Brysselkontor har undersökt hur bland annat bidrag, stöd och skattesystem påverkar konkurrenskraften inom europeiskt lantbruk. Nu finns "Mat på lika villkor" i en tryckt version.

Svenskarna spenderar alltmer pengar på matinköp. Men allt större del av denna mat är importerad. För att svenska bönder ska kunna konkurrera med den importerade maten krävs rätt förutsättningar. Hur ser de näringspolitiska förutsättningarna för bönderna ut i Sverige, jämfört med andra länder?

LRF har gjort en benchmarking för att ta reda på detta. Vi har tittat på skillnader i jordbrukspolitik, vilka skatter, miljö- och djurskyddsregler som berör jordbrukare i våra grannländer och konkurrentländer.

Studien riktar sig främst till politiker och beslutsfattare och är tänkt att användas i påverkansarbetet, så att våra medlemmars konkurrenskraft ökar.

Ladda ner rapporten som pdf ››

Mer samarbete mellan nötproducenter nyckel till ökad självförsörjningsgrad

Irland har en självförsörjningsgrad av nötkött på 800 % jämfört med Sveriges blygsamma 49 %, och lönsamhetsproblemen ökar.

I en ny rapport från SLU jämför forskarna nötköttsproduktionen i några europeiska länder med den svenska. Sammanfattningsvis konstaterar de att samarbete mellan alla länkar i kedjan lönar sig.

Foto: Ellinor Isgren

I en landsöverskridande studie har forskarna Erik Hunter och Ellinor Isgren vid SLU i Alnarp undersökt och jämfört hur man inom leverantörskedjor i Österrike, Irland, Storbritannien och Sverige arbetar för att säkra tillförsel av nötkött, som både är prismässigt konkurrenskraftigt och ger förutsättningar för lönsam produktion. Rapporten kommer att presenteras av forskarna vid Svenska Nötköttsproducenters Köttriksdag i Växjö lördagen den 16 november.

Strukturer och strategier för lönsam produktion och säker tillförsel av inhemskt nötkött – lärdomar från McDonalds europeiska leverantörskedjor ››