Jordbruksverket föreslår ändringar i gårdsstödet för bättre konkurrenskraft i hela landet

Samma gårdsstödsbelopp per hektar i hela landet och ett nytt stöd för nötkreatur är två av förslagen i ett yttrande som Jordbruksverket lämnat till regeringen om hur gårdsstödsreformen ska införas i Sverige.

Förslagen syftar till att uppnå mål om att gårdsstödet ska gå till aktiva jordbrukare och att stärka konkurrenskraft och öppna landskap i hela landet.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida ››