Jordbruksföretag och företagare 2022

I juni år 2022 fanns det 58 218 lantbruksföretag i Sverige. Det är något färre än år 2021 då antalet var 58 753. Antalet småföretag, alltså företag som kräver mindre än 400 timmar i arbetsinsats, var 22 839 år 2022, vilket är något fler år 2021 då antalet var 22 796.

Antalet kvinnliga jordbrukare ökar

Antalet kvinnor som var jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till 10 118 år 2022, vilket är knappt 400 fler än 2020. Andelen kvinnor som var jordbruksföretagare uppgick till 19 %, vilket är en procentenhet mer än 2020.

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska

Antalet jordbruksföretag uppgick år 2022 till 58 218. Jämfört med 2020 då antalet uppgick till 58 791 är det en minskning med knappt en procent.

Totalt sett har antalet företag minskat med 18 % sedan 2010. Företag med mindre än två hektar åkermark och företag med mer än 100 hektar åkermark har dock ökat i antal mellan åren 2010 och 2022.

Stor andel jordbrukare över 65 år med enskilda firmor

Mer än var tredje jordbruksföretagare som drev enskild firma var 65 år eller äldre år 2022, vilket är en ökning jämfört med 2020. Knappt en fjärdedel av jordbruksföretagarna var under 50 år. Skillnaden i åldersfördelning mellan kvinnor och män var relativt liten. Andelen yngre företagare var något högre bland kvinnorna än bland männen.

Läs mer i Jordbruksverkets statistikrapport