Ny strategi för säkrare arbetsmiljö i jordbruks- och trädgårdsnäringen

Pressmeddelande från Jordbruksverket

Jordbruket är en av de mest drabbade branscherna när det gäller dödsolyckor. Troligtvis finns också ett stort mörkertal när det kommer till arbetsrelaterade sjukdomar, olyckor utan dödlig utgång och psykosocial ohälsa. Ungefär två tredjedelar av de inrapporterade olyckorna sker på enmansföretag, det vill säga företag utan anställda. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket.

I slutet av 2021 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska olyckorna och förbättra arbetsmiljön i jordbruks- och trädgårdsnäringen. Strategin redovisas nu i en rapport och bygger på intervjuer med lantbrukare och branschaktörer samt en samhällsekonomisk analys av olyckor och arbetssjukdomar.

– I Sverige har vi arbetat väldigt lite med dessa frågor i förhållande till många andra länder, säger Lina Edvardsson, näringsutvecklare på Jordbruksverket. Satsningen ”Säkert Bondförnuft”, som genomfördes 2008-2013, ledde till att antalet olyckor i lantbruket minskade, men när satsningen lades ned ökade olyckorna på nytt.

– Det är tydligt att strategin behöver involvera frågor om psykosocial ohälsa då detta område ofta återkom i intervjuerna. Rädsla för djurrättsaktivism, en negativ bild av lantbruket i samhällsdebatter, ensamt arbete och nitiska myndighetskontroller är faktorer som bidrar till att man mår dåligt. I satsningen Säkert Bondförnuft fokuserade man på fysiska olyckor och arbetssjukdomar. Kunskapen om hur utbredd psykosocial ohälsa är och vilka åtgärder som behövs är ganska låg idag, säger Lina Edvardsson.

Strategin ska genomföras med start 2023

Arbetet med strategin ska, under 2023-2027, finansieras med pengar från Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken. Jordbruksverket satsar 50 miljoner kronor från stödet till kompetensutveckling för att genomföra strategin.