Jordbruksverket i akut skuldkris

Jordbruksverket måste spara 100 miljoner kronor av den totala förvaltningsbudgeten på 500 miljoner kronor.

Huvudskälet för besparingarna är enligt Jordbruksverket ett underskott i budgeten för de så kallade TA-medlen. Det är pengar som används till förvaltning av olika program och som ska räcka fram till 2023.

Hela aretikeln
ATL: Jordbruksverket i akut skuldkris ››