Julkalender lucka 16

16 december: Ullskattkartan

Detta är 2020 års siffror, sedan dess har antalet besättningar och får ökat.