Kaj Sjunnessons minnesfond

Kaj Sjunnesson avled den 26 oktober 2019 efter en tids sjukdom. Kaj var banbrytande inom svensk lammköttproduktion.

För att hedra Kaj efter hans bortgång har Sveriges Lammköttproducenter skapat en fond till hans minne. Fondens syfte är att främja det svenska slaktlammet och svensk slaktlammproduktion. Fondens medel kommer att delas ut varje år under fem år med start 2020 och kan sökas av person, projekt eller organisation.

Läs mer om fonden och hur man ansöker på Lammproducenternas hemsida ››

Kaj Sjunnessons minnesfond är öppen för donationer för den som vill hedra Kajs minne
Donation till fonden kan ske genom insättning av pengar på Swedbanks bankkonto 8299-0,694 908 702-4 eller genom inbetalning på bankgiro 5406-1783. Alla donationer som görs till fonden kommer att delges Kajs anhöriga.