Kan fåren rädda Patagoniens gräsmarker?

Klädföretaget Patagonia köper ull från fårfarmer som arbetar för att återställa förstörda gräsmarker genom bete – ett kontroversiellt koncept.

Patagoneiens unika gräsmarker hör till de värst skadade i hela världen, och nästan 10 miljoner hektar har redan övergivits.

Forskaren Pablo Borelli har ägnat sitt liv åt att arbeta mot ökenspridning, både som forskare vid Argentina's National Institute of Agricultural Technology och som konsult inom området hållbart brukande av gräsmark. Trots hans rekommendationer till bönderna att minska betestrycket fortsatte markerna att försämras. De gamla sanningarna var inte till någon hjälp.

2008 började man praktisera Allan Savorys metoder, som bygger på att man med hjälp av boskap försöker härma vilda betesdjurs sätt att beta. Man dubblar betestrycket, men flyttar också djuren mycket ofta. Inom två år hade markernas tillstånd förbättrats mer än på tio år med de gamla metoderna. Nya växter dök upp, den biologiska mångfalden ökade och även arter som ansetts sällsynt började komma tillbaka – i vissa fall arter man inte sett på 30 år.

Man började certifiera ullen (Ovis XXI) från får som hölls på detta mer hållbara sätt och man har kunnat sälja ullen till Patagonia, ett av de stora varumärkena inom friluftskläder. Patagonia har i höst lanserat ett femtiotal produkter av Ovis XXI-ull.

Läs mer i The Guardian-artikeln Can sheep restore Patagonia's grasslands? ››
Översatt med Google ››

I artikeln finns mer information om Allan Savorys arbete och länkar till bland annat en sevärd TED-föreläsning (som en del av er kanske redan sett, jag har länkat till den tidigare). Hans teorier börjar bli så omtalade att alla med intresse av miljö och fårhållning kan ha nytta av att känna till dem.