USA: Marknaden har inte manipulerats enligt rapport

Det amerikanska jordbruksdepartementet (USDA)/Grain Inspection, Packers och Stockyards Administration (GIPSA) har publicerat en rapport om huruvida lamm-marknaden i USA har manipulerats av förpackningsindustrin.

I den knappt 14 sidor långa rapporten dras slutsatsen att industrin inte manipulerat priset på lamm. Istället konstateras att andra faktorer ledde både till ökningen av lammpriset under hela 2010 och fram till mitten av 2011, och till den långsiktiga minskningen av lammpriset från mitten av 2011 och under hela 2012.

Rapporten säger att många marknadsfaktorer samverkat för att orsaka den kraftiga ökningen och efterföljande minskning av lamm priserna, och att priset för importerade lamm sannolikt var den viktigaste faktorn."

Bill Kluck ordförande för fårkommittén i R-CALF USA* säger att hans grupp är väl medveten om att den obegränsade importen orsakar allvarliga skador på den kommersiella fårnäringen i USA, men att han är djupt besviken över att USDA misslyckats med att påvisa de problem som köttindustrins marknadsinflytande har på marknaden för lammkött.

Läs mer på Northern Ag Network: No Meatpacker Manipulation in Sheep Market ››
Översatt med Google ››

*R-CALF USA (Ranchers-Cattlemen Action Legal Fund, United Stockgrowers of America) är den största branschorganisationen för boskapsuppfödare i USA och är en nationell, ideell organisation som arbetar för att säkerställa lönsamhet och livskraft för USAs boskapsindustri.