Kan schmallenbergvirus dyka upp igen?

Efter några års tystnad verkar det som om smittspridningen av schmallenbergvirus i Europa fått lite ny fart.

Från Tyskland, Belgien, Holland, Storbritannien och Irland har man under de senaste månaderna rapporterat om fall av aborter, missbildningar eller positiva övervakningsprover från får och nöt. Detta tyder på att viruset under sommaren och hösten åter cirkulerat och spridits med infekterade svidknott, om än i begränsad omfattning. Det kan inte uteslutas att smittan också nått Sverige.

Hela artikeln
SVA: Kan schmallenbergvirus dyka upp igen? ››