Karin och Markus Westberg, Norrgårde Lamm

Proffsiga och prisade lammproducenter som inkorporerar tillgänglig modern teknik med god traditionell djurhållning.

Nominerade av Gotlands Fåravelsförening 

Som trettonde generationen tog Markus över driften av gården år 2000 och satsade vidare på lammproduktionen genom att bygga nya moderna lammhus för mer rationell drift. Till exempel använder man fullfodervagn och det finns smarta rännor för skötsel av djur och vägning, som sköts med hjälp av gårdens vallhundar. Karin är delägare sedan 2012 och gården omfattar 150 ha bete, 100 ha åkermark och 55 ha skog till de 650 tackorna. Tackorna är Gotlandsfår och korsningar gotland-dorset, samt en mindre grupp Finull. I och med att man har lamning i två omgångar, vinter och vår, får man jämna slaktleveranser över året och lammen man skickar håller hög och jämn klassning och vikt. Kvalitén har inte minskat under de svåra torkåren, utan man har tom lyckats öka antalet lamm per tacka genom gott arbete. Karin driver även kenneln Vallmyra tillsammans med sin mor och lär upp nästa generation genom undervisning i lammproduktion på Gotland Grönt Centrums naturbruksgymnasium. 

Facebook Norrgårde lamm, Instagram norrgarde_lamm 

Motivering  

Proffsiga och prisade lammproducenter som inkorporerar tillgänglig modern teknik med god traditionell djurhållning. Under 2022 har man engagerat sig i studierna kring ”no fence”-tekniken, som utöver extra arbete med djuren inneburit flera gårdsbesök, föreläsningar och intervjuer i såväl radio som tv. Allt görs med föredömlig nyfikenhet och öppenhet. Karin och Markus är goda, trygga och inspirerande förebilder, valda till årets fårföretagare på Gotland 2022 och väl värda att lyftas som årets fårföretagare 2023! 

Foto Stina Westberg

Foto Maja Wikström

Bild från försöken med no fence. Foto Karin Westberg