Rose-Marie och Roger Billefält, Grävelsta Gård AB

Rose-Marie och Roger driver sin verksamhet i ett helhetstänk med, att utifrån gårdens naturliga resurser och dess djur, producera lamm- och fårkött, chark, skinn samt ullprodukter av hög kvalitet för försäljning i sin egna gårdsbutik.

Nominerade av Stockholm Uppsala Fåravelsförening 

Vårt mål med gården är att kunna ta tillvara gårdens naturliga resurser med hjälp av får, nötdjur, grisar, höns samt biodling. Vi är måna om biologisk mångfald och värnar om stora liksom små djur. Vi har en medelstor besättning av Leicesterfår. Vi har valt att inte maximera antalet får som vi kan ha, till förmån för att utföra de allra flesta momenten själva. Vi vill producera bra, ekologiskt, närproducerat kött och chark samt skinn och ull för försäljning i vår gårdsbutik. I samband med öppethållandet kan kunderna gå runt på gården och se får och lamm samt övriga djur på gården, vi guidar i mån av tid. Avel är ett intressant arbete och vårt mål är även att sälja fina livdjur för att sprida rasen ytterligare, de baggar som säljs är riksbedömda. En av Grävelstas baggar har tappats på seminstation. Det diversifierade, ekologiska jordbruket har lett till att vi klarat parasiter bra. Vår fårbesättning har MV3-status och F-status samt är ansluten till KRAV, Elitlamm och Gård & Djurhälsan. 

Hemsida, Facebook Grävelsta, Instagram gravelstagard

Motivering 

Rose-Marie och Roger driver sin verksamhet i ett helhetstänk med, att utifrån gårdens naturliga resurser och dess djur, producera lamm- och fårkött, chark, skinn samt ullprodukter av hög kvalitet för försäljning i sin egna gårdsbutik. Dom värnar djuren och naturen genom ett ekologiskt syn- och arbetssätt. 

Båda två har varit och är engagerade i Leicesterfårföreningen. Roger tidigare som ordförande, nu revisor. Rose-Marie har under en lång period varit med i föreningens avelsråd. De är goda företrädare för rasen och för får i allmänhet genom sitt kunnande och sin vilja att dela med sig av sin kunskap. Roger har under en längre tid varit med i styrelsen för Baggauktion Mälardalen. 

Vi vill nominera Rose-Marie och Roger för deras arbete med att producera fina livdjur, för att ha en kött- och skinnproduktion av hög kvalitet, för deras engagemang i föreningar för att föra fårproduktionen och avelsarbetet framåt, för att de är väldigt goda förebilder för den genomsnittliga fårfarmaren.

Foto Karin Wennås