Kassavablast ger getter skydd mot parasitmask

Get tuggandes på kassavablad.
Foto: Lylian Rodriguez

Kassavaplantans blast kan bli ett viktigt foder till idisslare i
tropikerna.

En avhandling av Seng Sokerya från SLU visar att bladverket
hämmar en vanlig inälvsparasit hos getter samtidigt som det är ett
mycket proteinrikt foder.

Rotknölar från
kassava, som även kallas maniok, är stapelföda på många håll i
tropikerna. I Kambodja har odlingen av kassava ökat kraftigt under
senare år sedan de stärkelserika rotknölarna även började användas för
bioenergiframställning (etanol). Därmed produceras också stora mängder
proteinrik bladmassa som skulle kunna användas som djurfoder.

I matlagning kokas växten innan förtäring då den annars kan
orsaka blåsyraförgiftning. Idisslare tål dock att äta växten rå, och
Seng Sokerya har i sitt doktorsarbete genomfört olika utfodringsförsök
för att bedöma kassavablastens fodervärde för getter.


Kassavablad. Foto: Seng Sokerya

Försöken visar att kassavafodrets goda näringsvärde har en
gynnsam inverkan på djurens hälsa. Dessutom har fodret en egenskap som
gör det särskilt värdefullt i tropikerna – det hämmar en av de
allvarligaste inälvsparasiterna i Sydostasien, nematoden (rundmasken) Haemonchus contortus.
Effekten var tydligast när fodret hade ensilerats, en
konserveringsmetod som också ökar fodrets hållbarhet. Nästa steg i
forskningen är undersöka varför ensileringen förbättrar fodrets
nematodhämmande egenskaper och att genomföra praktiska försök hos
jordbrukare.

Seng Sokerya, inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, försvarar sin avhandling The effects of cassava foliage (Manihot esculenta) on gastrointestinal parasites of small ruminants in Cambodia.

Tid: Fredag den 5 juni 2009, kl. 13.00
Plats: Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, Ultuna, Uppsala
Opponent: Dr. Herve Hoste, UMR-INRA, Toulouse, Frankrike


Seng Sokerya. Foto: Pok Samkol

Seng Sokerya, inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, försvarar sin avhandling The effects of cassava foliage (Manihot esculenta) on gastrointestinal parasites of small ruminants in Cambodia.

Tid: Fredag den 5 juni 2009, kl. 13.00
Plats: Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, Ultuna, Uppsala
Opponent: Dr. Herve Hoste, UMR-INRA, Toulouse, Frankrike

Länk till pdf med den fullständiga avhandlingen.