Kils Djurtransporter från Kil, Värmland utsedd till Årets Djurtransportör 2021

Djuren i fokus, hög utvecklingsvilja och god kundomsorg gör att HKScans inköps- och intransportavdelning utsett Peter och Tomas Lantz, Kils djurtransporter, Kil, Värmland till Årets Djurtransportör 2021. Årets Djurtransportör är ett etablerat hedersomnämnande och vinnaren utses bland HKScans djurtransportörer. 

Motivering till Årets Djurtransportör 2021

Bröderna Peter och Tomas Lantz driver Kils Djurtransporter med stor yrkesskicklighet och gott djuröga. Företaget kännetecknas av framåtanda där Peter och Tomas ofta kommer med förslag på lösningar och förbättringar för att samarbetet med dem som affärspartner ska utvecklas framåt. De bidrar även till utveckling inom området genom sin medverkan i HKScans transportörsråd och framöver vill man titta närmare på möjligheten till fossilfria transporter.

När Tomas Lantz på Kils Djurtransporter möts av nyheten om utmärkelsen utbrister han flera gånger “Detta känns verkligen hedrande, roligt!”.

Kils Djurtransporter

Åkeriet Kils Djurtransporter är inriktat både på nöt-, lamm- och gristransporter och drivs av Peter och Tomas Lantz. Årligen transporteras cirka 6 000 boskap, 12 000 slaktgrisar och 3 500 får/lamm till HKScans slakterier. Åkeriet har sammanlagt åtta stycken djurbilar och ombesörjer även transporter av livdjur, livkalvar och smågrisar.

Läs mer i HKScans pressmeddelande.

Bild HKScan