Kommentar till debatten om skatt på kött

Bertil Gabrielsson kommenterar dagens media angående kött och klimat:
Svenska Fåravelsförbundet följer med intresse den debatt som pågår i samband med att Jordbruksverket nu har släppt en rapport om hållbar köttkonsumtion.

Svenska Fåravelsförbundet håller med Jordbruksverket om att vi ska välja kött med omsorg och att svensk köttproduktion ligger bra till ur ett hållbarhetsperspektiv. Att tala om för konsumenterna hur mycket kött vi ska äta tror vi däremot inte är en gångbar väg. Inte heller tror vi på att köttskatter får önskad effekt. Ett tydligt exempel på att denna typ av styrmedel inte fungerar är ju den danska fettskatten som nu avskaffas.

Det viktiga är att vi väljer vår mat med omsorg och vi välkomnar att Jordbruksverket nu lyfter frågan om vilket kött vi ska äta. Svensk mat håller världsklass, den är säker och har producerats under schyssta förhållanden. Svensk lammproduktion bidrar till öppet landskap, biologisk mångfald och är i likhet med allt kött från idisslande djur ett utmärkt sätt att förädla olika grödor till humanföda, i stor utsträckning på marker som vi annars inte hade kunnat nyttja. I Sverige finns dessutom en stor andel icke utnyttjad jordbruksmark som håller på att växa igen. Svensk lammproduktion är hållbar ur flera perspektiv, vi håller våra djur naturligt från födsel till slakt – vi använder inga kirurgiska ingrepp alls (varken kastrering eller svanskupering) och all svensk slakt sker på bedövade djur. Svenskt lammkött har många fördelar, det är gott, näringsrikt och mört.

Genom att äta svenskt lamm bidrar man som konsument till en hållbar livsmedelsproduktion.

Text: Bertil Gabrielsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet