Schmallenberg slår hårt i vinterlammande besättningar

2012 går till historien som året då vi fick lära oss stava till Schmallenberg-virus (SBV). Mjölktanksprover visar att stora delar av Sverige är infekterade av det svidknottsspridda viruset. Följderna är olika, vissa gårdar drabbas hårt – andra inte alls.

Frågorna är många
Den totala omfattningen av viruset lär vi inte få veta förrän vårens lamning är över, det är nämligen inte helt lätt att se om fostret är drabbat i scanningen. I skrivande stund vet vi väldigt lite om följderna i framtiden. Kommer det ett vaccin? Skall vi i så fall vaccinera alla ungtackor eftersom de äldre är immuna? Hjälper det att behandla djuren med insekticider typ Bayticol? Kommer det i framtiden att gå att provta för att bedöma immuniteten i besättningen?

Alla dessa frågor är på vår agenda och vi samarbetar med både Svenska Djurhälsovården och LRF för att vi ska kunna kartlägga situationen och också stå med bra beredskap inför framtiden.

Aktuell information från Fårhälsovården
Svenska Djurhälsovårdens sände nyligen ut ett brev till anslutna besättningar inom Fårhälsovården. För att så många som möjligt ska kunna ta del av infon finns den också att hämta här på vår hemsida.

Vi på SF uppmanar alla att rapportera era erfarenheter av SBV på Svenska Fårhälsovårdens hemsida så att vi får en heltäckande bild av sjukdomens följder i Sverige. 

Text: Bertil Gabrielsson