Kortare transporter och mer utrymme till varje djur

Skärpta krav på djurtransporter, är en del av EU:s nya djurskyddslagstiftning som ska presenteras i höst.

EFSA (myndighet med ansvar för EU:s livsmedelssäkerhet) har på uppdrag av EU-kommissionen sammanställt, en stor vetenskaplig rapport, där de beskriver hur transport av djur påverkar djurvälfärden och vad man ska tänka på, vid utformningen av den nya djurskyddslagen som är på gång inom EU.

– När det gäller transport kommer nog framför allt länder, som transporterar djur väldigt långt eller som exporterar till länder utanför EU, att påverkas mest , säger hon.

Sverige har redan idag lite hårdare krav på djurtransporter jämfört med andra medlemsländer. Bland annat har vi redan krav på att slaktdjur inte får transporteras längre än åtta timmar i sträck. Ett krav som Sverige vill ska gälla inom hela EU.

Läs hela artikeln i Jordbruksaktuellt