Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse för 2022

Stiftelsen Lantbruksforskning har publicerat sin verksamhetsberättelse för 2022. Där man kan läsa om fjolårets forskningsprojekt.

Slutrapporterade projekt med fåranknytning är ”Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv” och ”Förekomst av fotrötebakterien och smittsam digital dermatit (CODD) hos svenska slaktlamm”. Sveriges lantbrukare står för Stiftelsens lantbruksforsknings finansiering och tar därmed ett stort ansvar för lantbruksforskningen. Stiftelsen får även en statlig medfinansiering.

Stiftelsen Lantbruksforsknings verksamhetsberättelse för 2022