Kostnadsfria kurser i kristider

Den ena smällen efter den andra träffar Sveriges matproduktion med kraft. Först torkan 2018, sedan pandemin, snabbt ökande priser på insatsvaror under 2021 och nu kriget i Ukraina. Lantbruket behöver i första hand ekonomiskt bistånd – det har vi på Mer mat – Fler jobb inte möjlighet att ge, men vi kan dela med oss av vår kunskap. Därför ger Mer mat – Fler jobb nu tre kostnadsfria kurser som alla är inriktade på att effektivisera och kapa onödiga utgifter.

LEAN – Sänk dina kostnader och öka dina intäkter

I tider av stora prisökningar på insatsvaror och det är viktigt att varje företagare bildar sig en uppfattning om hur det egna företaget påverkas av priserna på diesel, el och gödsel och agerar för att klara sin lönsamhet. Här gör vi en kort, praktisk och smart genomgång av hur du kan tänka och förhandla med insatsvaruföretag (sänka kostnader), med banken (sänka kostnader) och med kund/producentkooperation/grossist osv (öka intäkter).

LEAN – Minska dina slöserier

En av de mest kända och använda modulerna i LEAN är ”minska dina slöserier i företaget” – att systematiskt gå igenom alla delarna i företaget, för att identifiera och ta bort allt man gör som inte skapar värde, eller som kan skapa mer värde om det görs på ett annat sätt.

Läs mer på Mer mat – Fler jobbs hemsida.

Den tredje kursen är inriktad mot mjölkproduktion och handlar om klimatåtgärder på gård.

Foto Elof Nilsson