”Vallen är ett kanonbra foder om man lyckas få till det med både energi och protein”

Förra sommaren samlade tio ekologiska gårdar in data om gårdens vallproduktion. Sammanställningen visar en lägre produktionskostnad än förväntat.

Syftet med projektet var att belysa vallens betydelse och styrka som bra och prisvärt foder hos ekologiska lantbrukare. Produktionskostnaden per kilo ts har beräknats, jämförts och diskuterats, allt för att kunna ge odlarna stöd i att ta strategiska beslut framåt i sin grovfoderodling.

Bakom projektet står Anna Hultgren, rådgivare lantbruksdjur på Hushållningssällskapet Västra, tillsammans med växtodlingsrådgivare Pia Björsell och ekonomirådgivare Niklas Eriksson.

Projektet inleddes med ett digitalt uppstartsmöte. De gårdar som ville delta fick en valldagbok i vilken de skulle notera vilka insatser de gjorde, hur mycket arbetstid de la ner med mera. När vallsäsongen var över var det tio gårdar som lämnade in sina uppgifter. Hälften av gårdarna var mjölkgårdar och hälften var inriktade på köttdjursuppfödning.

Jordbruksaktuellt: ”Vallen är ett kanonbra foder om man lyckas få till det med både energi och protein”

Foto Britta Wendelius