Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv

En enkät som vänder sig till företagare med djurproduktion.
Företagare med djurproduktion kan uppleva olika typer av kritik mot sin verksamhet t.ex. via media och inspekterande myndigheter. På en annan nivå kan det ske hot, skadegörelse och andra kriminella handlingar riktade mot verksamheten, men också mot företagaren, familjemedlemmar och anställda.
Syftet med denna studie är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och bedöma konsekvenserna för individer och verksamheter, hälsa, sociala och ekonomiska förhållanden.
Målsättningen är att ge ökade kunskaper och insikter i dessa frågor och i en kommande handlingsplan peka på vilka möjliga och nödvändiga åtgärder som behövs för att skapa tryggare förutsättningar för Sveriges lantbrukare att bedriva en hållbar djurproduktion.
Forskningsprojektet genomförs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp, i samarbete med KTH, Stockholm samt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Huvudfinansiär är Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). SLO-fonden samt SLU bidrar också med medel till studien.
Besvara enkäten här ››
(Du kan ha fått samma enkät via mail. Enkäten kan bara besvaras en gång.)
Kontakta någon av forskarna som genomför studien om du har frågor:
Peter Lundqvist, Professor
tel. 040-41 54 95, peter.lundqvist@slu.se
Vania Ceccato, Professor
tel. 08-790 86 25, vania.ceccato@abe.kth.se
Catharina Alwall Svennefelt, Universitetsadjunkt
tel. 040-41 54 98, catharina.alwall@slu.se
Eva Göransson, Universitetsadjunkt
tel. 040-41 50 71, eva.goransson@slu.se