21 maj 2024

FarmStat-rapporten 2023

FarmStat-rapporten 2023
Länkar till tidigare rapporter finns här.

Gård & Djurhälsan
29 apr 2024

Småkrypen i fårhagen

Problem med inälvsparasiter, fästingar, flugor och knott hör betessäsongen med får till i mer eller mindre utsträckning. Men i fårhagen lever även en lång rad andra små kryp, tex bin, fjärilar och dynglevande insekter, som på många sätt är viktiga delar av ekosystemet i hagen. Att hålla parasiterna borta från djuren, men utan att missgynna övrig fauna kan vara en utmaning. Läs artikeln via Gård & Djurhälsans hemsida.

Malin Bernhard, Gård & Djurhälsan
Fårskötsel nr 5 2021/Gård & Djurhälsans hemsida
16 apr 2024

Koccidios hos lamm

Diarre hos 1-2 månader gamla lamm kan vara koccidios. Koccidier trivs väldigt bra i permanenta rastfållor men kan även spridas på stall och bete. Viktiga förebyggande åtgärder är:

  • Torra rena ströbäddar och god hygien kring foderbord och vattenkar/ vattenkoppar.
  • God utfodring till tackor för bra råmjölk
  • Goda råmjölksrutiner dvs RRR =råmjölk raskt och rikligt till lammen, särskilt viktigt till risklamm.
  • Minska beläggningen särskilt i slutet av lamningen
  • Släpp inte ut lammen i tackornas vinterrastfålla utan byt fålla när lammen fötts alternativt håll djuren inne tills betessläpp
  • Parasitfritt välkomstbete till tackor och lamm
  • Blanda inte lamm i alltför olika åldersgrupper på samma yta då de äldre sprider koccidier utan att bli sjuka men som de yngre lammen smittas av och de utvecklar diarré.
  • Läs mer om koccidios här.

Ulrika König
Gård & Djurhälsan
19 mar 2024

Smittskyddsrutiner för fårklippare

Via Gård & Djurhälsan

Helen Björk Averpil, Ulrika König, Emelie Larsdotter, Malin Bernhard
Gård & Djurhälsan
28 feb 2024

Aktuellt om blåtunga hos får

Artikel

Erika Chenais och Hedvig Stenberg, SVA
Fårskötsel nr 2 2024
16 feb 2024

Ny lagstiftning, villkorad läkemedelsanvändning Får

Artikel

Annelie Hellström
Fårskötsel nr 1 2024 och Gård & Djurhälsans hemsida
8 feb 2024

Akut klinisk mastit hos tacka

Artikel

Katarina Gustafsson, Annette Backhans, Ylva Persson
Svensk veterinärtidning, Nytt från SVARMPAT
10 jan 2024

Fårets tänder

Artikel

Emelie Larsdotter, Gård & Djurhälsan
Fårskötsel nr. 8 2023 och Gård & Djurhälsans hemsida
29 dec 2023

Transportkartong för obduktion – SVA

Transportkartonger för att skicka in djur (<20 kg) är bra att ha hemma, särskilt nu inför lamningssäsongen. Kartonger och adresskort kan beställas från SVAs hemsida. Kom ihåg att alltid stämma av med veterinär och att en remiss från veterinären behövs innan djur skickas in för obduktion. Läs mer här om hur kartongen ska skickas in här.

SVA
24 okt 2023

Podcows om MV/CAE-programmet

Lyssna via Spotify

Podcows & Sheep
24 okt 2023

Podcows & Sheep pratar om smärta och smärtlindring

Lyssna via Spotify

Podcows & Sheep
16 okt 2023

Hälsokontroll och undersökning av får

Artikel

Ulrika König
Gård & Djurhälsan
23 sep 2023

Smittskydd för fårbesättningar

Aktuella rekommendationer för livdjursförsäljning och karantän, samt rekommendationer för baggauktioner och riksbedömning finns på Gård & Djurhälsans hemsida.  

Gård & Djurhälsan