19 apr 2022

Allt om klövsjukdomar och klövhälsa i Gård & Djurhälsans kunskapsbank

Samlad information om klövhälsa på Gård & Djurhälsans hemsida

Gård & Djurhälsan
Gård & Djurhälsan
13 apr 2022

Statuskontrollen – ny funktion inom MV/CAE-programmet

Ett av Maedi-Visnaprogrammets syften är att möjliggöra en säker livdjurshandel. Statuskontrollen är ett led i att underlätta detta. Satuskollen finns på Gård & Djurhälsans hemsida.

Gård & Djurhälsan
10 apr 2022

Smittskydd vid besök på gården

Hämta pdf

LRF, Gård & Djurhälsan, Växa
31 mar 2022

Ta träckprover på rätt sätt

Ta träckprover på rätt sätt

Katarina Gustafsson, Fredrik Engström, Gård & Djurhälsan Faktagranskning: Prof Johan Höglund, SLU
Gård & Djurhälsan
25 feb 2022

Vinterlammande tackor smittar betet mindre än vårlammande tackor

Läs mer med länk till artikeln

Höglund J, Carlsson A, Gustafsson K
SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
10 feb 2022

Rekommendationer 2022 angående fotröta vid försäljning av livdjur, riksbedömning och baggauktioner

Rekommendationer och djurägarförsäkran 2022

Gård & Djurhälsan, Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna
djurägarförsäkran, fotröta, livdjur, försäljning, auktion, baggauktion
4 feb 2022

Orf/Smittsamt muneksem

Många fårägare har tvingats bli bekanta med sjukdomen Orf/smittsamt muneksem då det är en vanligt förekommande sjukdom hos får. Sjukdomen yttrar sig som blåsor som övergår i såriga krustor. Som namnet smittsamt muneksem antyder så sitter förändringarna framför allt kring mun och nos. Läs artikeln här.

Emelie Larsdotter
Gård & Djurhälsan
22 jan 2022

Kom-ihåg-lista vid förflyttning eller inköp av får

Vid inköp och försäljning av djur, glöm inte

Härstamning

  • Härstamningsbevis – besättningar som är anslutna till Elitlamm Avel (Elitlamm Avel & Produktion eller Avel Mini) har härstamningsbevis till sina djur. Om du köper ett sådant djur så får du med ett härstamningsintyg som visar djurets ras, närmaste släktingar, vad de har presterat och eventuella avelsvärden och mönstringsresultat.
  • Genbank – allmogeraser och gutefår bevaras i genbank. För anslutning till genbanken krävs Genbanksintyg och inte bara härstamningsintyg. Om du är tveksam kontakta alltid genbanksansvarig före inköp av genbanksdjur.
Ny med får? Då finns fler tips här.

Anna Bergström
Svenska Fåravelsförbundet
3 jan 2022

Förebygg muskeldegeneration hos dina lamm

Artikel

Emelie Larsdotter
Gård & Djurhälsan
1 dec 2021

Lentivirus hos små idisslare – en fallbeskrivning av lentivirus i en svensk getbesättning

Via Epsilon

Emelie Hedlund Salenstedt
SLU, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
26 nov 2021

Sensorer kan påvisa parasitsmitta

SLU:s kunskapsbank

Högberg N, Hessle A, Lidfors L, Baltrušis P, Claerebout E, Höglund J, Enweji N
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för epidemiologi
24 nov 2021

Sjukdomar på stall – en översikt

Även på stall händer det att djuren blir sjuka. Exempel på sådana sjukdomar hos får är listerios, aktinos (strålsvamp), lunginflammation, kalkbrist, dräktighetstoxikos, samt ev. symptom orsakade av parasiter som stora magmasken och stora leverflundran. Artikel

Annika Melin
Gård & Djurhälsan
5 nov 2021

Instruktioner inför MV/CAE-provtagning

Artikel

Emelie Larsdotter
Gård & Djurhälsan
28 okt 2021

Hur dog lammet

Nu finns ett nytt material som du tillsammans med din fårhälsoveterinär kan använda för att ta reda på dödsorsaken hos unga lamm. Materialet består av en instruktionsfilm om hur man själv kan öppna ett dött lamm och ett protokoll som gör det enkelt att ringa in den troliga orsaken till att lammet dött. Kontakta din lokala fårhälsoveterinär för mer information.

Gård & Djurhälsan
10 sep 2021

First report on outbreaks of contagious ovine digital dermatitis in Sweden

Läs rapporten

Malin Bernhard, Sara Frosth, Ulrika König
Acta Veterinaria Scandinavica