25 maj 2023

Råd vid misstänkt eller konstaterad resistens mot avmaskningsmedel

Att ha en väl fungerande strategi för att bekämpa parasiter hos fåren är en utmaning för såväl producenter som veterinärer, särskilt om tillgängliga läkemedel inte fungerar på ett bra sätt. Expertgruppen Sampar (G&D, SLU, SVA och VÄXA) arbetar framför allt för att motverka att parasiterna blir motståndskraftiga (resistenta) mot avmaskningsmedlen. Vid misstanke om resistens bör en utredning, så kallad FECRT, göras. Vägledning och råd har samlats bland annat i dessa två dokument; ett riktat till besättningar med misstänkt resistens och ett till dem med konstaterad resistens.

Gård & Djurhälsan, SLU, SVA och VÄXA
Gård & Djurhälsan
3 maj 2023

Anaplasmos – ett ökande problem?

Artikel

Annika Melin
Gård & Djurhälsan och Fårskötsel
12 apr 2023

Hjälp fåren att stå emot parasiter

Artikel

Katarina Gustafsson
Gård & Djurhälsan
22 mar 2023

Parasitic strongyle nemabiome communities in wild ruminants in Sweden

Artikel

Peter Halvarsson, Paulius Baltrušis, Petter Kjellander, Johan Höglund
BioMed Central Ltd
22 mar 2023

Resistensundersökning 2022

Artikel

Katarina Gustafsson, Johan Höglund
Gård & Djurhälsan och Fårskötsel
7 mar 2023

Livdjursförmedling vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter

Livdjursförmedling vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter

SLU, Växa, SVA, Gård & Djurhälsan
3 mar 2023

Prevalens av fotröta och smittsam digital dermatit hos svenska får – en fältstudie

Artikel på Gård & Djurhälsans hemsidan med länk till studien

Sophia Mourath
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper, Gård & Djurhälsan
28 feb 2023

Resistens mot flera avmaskningsmedel hos svenska får

Sammanfattning

Höglund J, Baltrušis P, Enweji N, Gustafsson K
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
22 feb 2023

Rekommendationer 2023 angående fotröta vid försäljning av livdjur, riksbedömning och baggauktioner

Rekommendationer och djurägarförsäkran 2023

Gård & Djurhälsan, Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna
djurägarförsäkran, fotröta, livdjur, försäljning, auktion, baggauktion
6 feb 2023

FarmStat-rapporten om parasitförekomst och kvalitetsutfall vid slakt

Inom ramen för projektet FarmStat, som finansieras av medel från Jordbruksverket, har Gård & Djurhälsan för första gången sammanställt information kring hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt- och lammproduktionen. FarmStat planeras som ett flerårigt projekt och avsikten är att under kommande år utvidga och fördjupa informationen. FarmStat-rapporten 2021

Gård & Djurhälsan
5 jan 2023

Managing Sheep Body Condition Score Throughout the Year

Om hullbedömning på engelska:

Jaelyn Whaley
South Dakota State University
3 nov 2022

CODD – smittsam digital dermatit hos får

Artikel

Malin Bernhard, Ulrika König
Gård & Djurhälsan
14 okt 2022

Värdet av ett dött får

Artikel om obduktion

Katarina Gustafsson, Ulrika Rockström
Gård & Djurhälsan, Fårskötsel nr 6 2022
11 okt 2022

Orsaker till dräktighetstoxikos hos tackor

Via Epsilon

Elsa Kärrman
SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
31 aug 2022

Surveillance of Infectious Diseases in Animals and Humans in Sweden 2021

Här presenteras sjukdomsövervakningen på över 30 sjukdomar hos djur och människor i Sverige under 2021. Trots det största utbrottet hittills av fågelinfluensa och att salmonella påträffats hos vildsvin är hälsoläget fortsatt gott hos svenska djur. Läs via SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt