15 dec 2017

Smittsäkra.se

Smittsäkra.se

Smittsäkra.se är en informationssida om smittskydd för lantbrukets djur som vänder sig till djurägare, djurskötare eller de som i yrket kommer i kontakt med lantbrukets djur.

På dessa sidor finns smittskyddsråd, fördjupad information om smittsamma sjukdomar och hur de sprids, samt ett självtest för bedömning av smittskyddet på gården. Här finns också information om det nya frivilliga smittskyddsprogrammet Smittsäkrad Besättning för gris- respektive nötkreatursbesättningar.

Smittsäkra.se drivs av Svenska Djurhälsovården och Växa Sverige i samarbete med SVA. Sidan finansieras av Jordbruksverket.

Svenska Djurhälsovården & Växa Sverige
Svenska Djurhälsovården & Växa Sverige
12 dec 2017

Film om träckprov

Se filmen på YouTube

Gård & Djurhälsan
12 dec 2017

Film om avmaskning av får

Se filmen på YouTube

Gård & Djurhälsan
12 dec 2017

Film om hullbedömning av tackor

Se filmen på YouTube

Gård & Djurhälsan
6 okt 2017

Smittskyddsaspekter vid inköp av djur

Artikel

Emelie Larsdotter
Gård & Djurhälsan
3 sep 2017

Stora leverflundran

Förekomst av stora leverflundran hos får har ökat de senaste åren och utgör på sikt ett allvarligt hot mot att bedriva lammproduktion och lokal livsmedelsförädling med unika svenska mervärden på infekterade marker. I dagsläget saknas kunskap och erfarenheter om hur betesdrift kan ske på utsatta biotoper med lämpliga förebyggande strategier i Sverige. I projektet var målsättningen att ta fram tydlig rådgivning för fårbesättningar med Stora leverflundran. Vi  ville  effektivisera och förbättra djurägarnas tillgång till slaktdata från de småskaliga slakterierna och förbättra slaktkodsregistreringen, samt sprida informationen med ett faktablad. Projektet genomfördes 2011-2013 och finansierades av Landsbygdsprogrammet och Svenska Djurhälsovården. Läs slutrapporten här.

Ulrika König och Helen Björk Averpil
Gård & Djurhälsan
27 jun 2017

Vad ska man tänka på när man betar får och nöt på samma bete?

Via Gård & Djurhälsan

Helena Ekstrand
Gård & Djurhälsan
7 jun 2017

Abattoir post-mortem conditions guide

The Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) har tagit fram en handbok om slaktdata. Syftet är att ge djurproducenterna mer information om vad som kontrolleras efter slakt och hur den insamlade informationen tillsammans med besättningens veterinärer kan användas för att identifiera och ta itu med problemområden, särskilt i fall där djuren inte visar några symtom. Hämta guiden

Better Returns Programme, AHDB Beef & Lamb
12 maj 2017

Lunginflammation hos svenska får

Problem med hostande får förekommer i en del besättningar. Provtagning för att ta reda på vad som orsakar lunginflammationen är problematisk på levande lamm och resultaten är osäkra. I ett examensarbete vid SLU har lammlungor med lunginflammation samlats in från slakterier och undersökts närmare. Projektet har till största delen finansierats av Svarm Pat. Läs om resultaten i projektet här

Felicia Asp Tauni
Gård & Djurhälsan
2 maj 2017

Klövatlas

Se klövatlas

Gård & Djurhälsan
6 apr 2017

Särskild varning för resistenta tarmparasiter

Artikel

Kristina Räf
Gård & Djurhälsan, Fårskötsel
4 apr 2017

Senaste nytt om Maedi-Visna hos får och CAE hos get

Artikel via Gård & Djurhälsan

Gård & Djurhälsan
27 jan 2017

Mastit hos får

Via SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
21 jan 2017

Scrapie – klassisk och atypisk (Nor98)

Via SVA

Statens Veterinärmedicinska Anstalt
30 dec 2016

Vikten av friskt avelsmaterial

Det är de inköpta djuren som innebär störst risk för att få in smittor i sin djurbesättning. Därför är det av stor vikt att kontrollera livdjuren noga. Fårhälsoveterinär Ulrika König tycker att man helst ska undvika att köpa in djur om det går. Läs artikel

Ulrika König, Carolina Wahlberg
Jordbruksaktuellt