28 feb 2019

Resistenta parasiter – de finns i Sverige idag

Läs artikel

Sammanställning Anna Bergström (SF), faktagranskning Katarina Gustafsson (G&D)
Svenska Fåravelsförbundet
25 jan 2019

Hygienregler, sjukdomar och antibiotikaresistens

Via Jordbruksverket

Jordbruksverket
13 apr 2018

Öppen gård

Kosläpp, öppen gård och marknad är några exempel på arrangemang som kan dra en stor publik till gården, och det är ett perfekt tillfälle att erbjuda besökare en möjlighet att se djuren på ett trevligt och underhållande sätt. Det är viktigt att arrangemanget genomförs så säkert som möjligt, inte bara för besökarnas skull utan också för dina djur. Tänk på att barn under 6 år kan vara extra känsliga för smittor. Hämta pdf

LRF
13 apr 2018

Öppen gård – skylt

Hämta skylten En skylt med text som hälsar välkommen till gården och berättar om att det är viktigt med handtvätt och att man endast fikar på anvisad plats. Att skriva ut och sätta upp på lämpliga platser.

LRF
13 apr 2018

Studiebesök på din gård

Du som får besök av olika grupper på din gård bör försäkra dig om att göra besöket så säkert som möjligt, både för dina djurs och besökarnas skull. Det finns några saker du bör tänka på, det här dokumentet är en lathund. Hämta pdf

LRF
12 apr 2018

Välkommen till vår gård – en besökarmanual

Hämta pdf Ett dokument som är gjort för att spridas till besökare som kommer till din gård eller till grupper som planerar ett studiebesök.

LRF
7 mar 2018

Import av livdjur

Under ett århundrade har vi systematiskt utrotat flera smittsamma sjukdomar hos djur och lagt grunden till det djurhälsoläge vi har idag. Smitta kan spridas på olika sätt från populationer och länder, men handel och förflyttning av levande djur är det absolut mest effektiva sättet att sprida smitta. För att bibehålla det djurhälsoläge vi gemensamt byggt upp måste import av lantbruksdjur till Sverige göras med stor försiktighet. Funderar du på att importera får? SDS hjälper dig att minska riskerna Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll erbjuder kostnadsfri rådgivning i samband med import av lantbruksdjur. Kontakta alltid SDS för att få hjälp att göra på ett säkert sätt. Gör det av respekt för dina kollegor, och gör det av omsorg om egna och andras djur. Hämta broschyren Vet du vad det svenska djurhäloläget innebär? ›› Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS) ›› Jordbruksverket ›› sds

12 feb 2018

Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll (SDS)

Till SDS hemsida

Sveriges Djurbönders Smittskyddskontroll
Vid import av livdjur, kontakta SDS för kostnadsfri rådgivning. SDS tar inte ställning för eller emot import utan handlägger alla importförfrågningar utifrån att dessa skall kunna genomföras med största möjliga säkerhet.
15 dec 2017

Smittsäkra.se

Smittsäkra.se

Smittsäkra.se är en informationssida om smittskydd för lantbrukets djur som vänder sig till djurägare, djurskötare eller de som i yrket kommer i kontakt med lantbrukets djur.

På dessa sidor finns smittskyddsråd, fördjupad information om smittsamma sjukdomar och hur de sprids, samt ett självtest för bedömning av smittskyddet på gården. Här finns också information om det nya frivilliga smittskyddsprogrammet Smittsäkrad Besättning för gris- respektive nötkreatursbesättningar.

Smittsäkra.se drivs av Svenska Djurhälsovården och Växa Sverige i samarbete med SVA. Sidan finansieras av Jordbruksverket.

Svenska Djurhälsovården & Växa Sverige
Svenska Djurhälsovården & Växa Sverige
6 okt 2017

Smittskyddsaspekter vid inköp av djur

Artikel

Emelie Larsdotter
Gård & Djurhälsan
6 apr 2017

Särskild varning för resistenta tarmparasiter

Artikel

Kristina Räf
Gård & Djurhälsan, Fårskötsel
28 jan 2016

När du får en oanmäld kontroll

In på gårdsplanen svänger en bil med Länsstyrelsens emblem på sidan. Du känner pulsen öka och adrenalinet pumpar runt i kroppen. En oanmäld kontroll! Vad ska jag göra nu?

alt

Foto: Einar de Wit

I samma sekund som du trycker på ”skicka” i din SAM-ansökan accepterar du också att bli utsatt för kontrollbesök när som helst. Ett system med stöd av olika slag förutsätter också en kontrollapparat för att systemet ska kunna fungera och vara rättvist. Men även om jordbrukaren väljer att inte söka några stöd (något som för de flesta är ekonomiskt omöjligt) så innebär bara det faktum att man äger får en skyldighet att följa lagstiftningen på området, och också möjligheten att bli föremål för en djurskyddskontroll.

Risken att bli utsatt för en kontroll gäller alla företagare, oavsett om man är djurbonde, driver ett mejeri eller äger en restaurang. Men för många jordbrukare innebär bara själva risken för en oanmäld kontroll en stress och en oro.

Konsult
Jan-Erik Andersson är fårägare i Åloppe utanför Uppsala. Han har tidigare i många år jobbat som djur- och miljöskyddsinspektör i Uppsala kommun. Nu driver har egen konsultfirma riktad mot lantbrukare och djurhållare där han bistår med expertkunskap när det gäller djurskydd, återkrav på stöd, tvärvillkor och liknande.

- Min erfarenhet är att de som oroar sig mest för en inspektion är de som inte har något att oroa sig för, säger Jan-Erik. Vad man vill se på en inspektion är hur det ser ut till vardags på gården. Ingen är väl till 100% perfekt men det är ju inte det som är syftet heller. Sköter du dina djur ordentligt och är hyfsat insatt i de regler som gäller så bör det gå bra. Det är de grava avvikelserna man är ute efter.

Men det finns många saker som komplicerar till en kontroll. Ett komplicerat och svåröverskådligt regelverk, förändringar av tolkningar över tid och inte minst enskilda tjänstemän som inte agerar som de bör. Det är här Jan-Erik kan bistå med juridisk och praktisk hjälp.

Överklaga!
- Det är nästan alltid lönt att överklaga om man är missnöjd med en inspektion, säger han. Kan vi visa att inspektören eller dess chef inte följt regelverket finns goda chanser för en rättelse. Det ger oss också möjligheten att peka på fel i systemet och faktiskt få en ändring till stånd.


Här är Jan-Erik Anderssons goda råd om du får en kontroll:
Som jordbrukare är du inte rättslös vid en inspektion, du har också rättigheter.

Säg välkommen tillbaka!
Du behöver inte släppa allt du har för händer och möta inspektören direkt när han kommer. Du har alltid rätt att säga ”jag har inte tid”. Du kan få höra hot om polis och tvärvillkor, men du har rätt att själv vara med och bestämma en bra tidpunkt för inspektionen. Se bara till att vara tydlig med att inspektören är välkommen, men på en tid som passar dig bättre.

Vilka är ni?
Inspektörerna ska kunna visa legitimation. Skriv upp namnen och fråga efter vad deras chef heter. Detta är normala och professionella rutiner.

Ta det lugnt!
Du har rätt att veta varför de är där. Ta tid på dig att sätta dig in i situationen. Är du anmäld av någon har du rätt att ta del av anmälan och namnet på den som har anmält. Om du är utvald för inspektion , se till att få en kopia på beslutet. Ta dig tid att läsa igenom alla dokument ordentligt innan inspektionen.

Var inte ensam!
Ring upp någon du känner eller ta med en anställd som medföljare under inspektionen. Be denna att lyssna noga men inte prata i onödan.

Vad ska ni titta på?
En enkel fråga som avgör avgränsningen för inspektionen. Be om dokumentation. Om inspektionen gäller betesmarkerna så ska ni inte in i djurstallet. Markera vänligt men bestämt. Det är din professionella roll att ställa krav på den som ställer krav!

Är de klädda för ändamålet?
Vid kontroll av djurhållning är inspektörerna skyldiga att ha rena skyddskläder med sig. Be att få se sulorna på stövlar, det är inte ohövligt utan visar att du är seriös i ditt smittskyddsarbete.

Behåll kontrollen!
Om det är två inspektörer så kräv att ni ska hålla ihop under kontrollen. Du ska ha kontroll på vad som händer. Om bilder ska tas så ska varje bild motiveras direkt på plats.

Begär en skriftlig sammanfattning!
Du har rätt till en skriftlig sammanfattning innan inspektörerna åker därifrån. Den kan vara handskriven. Om brister har upptäckts ska de framgå i sammanfattningen. Detta kan vara viktigt för ditt fortsatta agerande i ärendet.

Har du fått anmärkningar?
Känner du minsta tveksamhet så ta hjälp utifrån för att analysera situationen och lägga upp en strategi. Tjänstemän kan agera felaktigt och regler tolkas på fel sätt. Med adekvat hjälp kan du överklaga och få rättning.

Slutligen – kontroller är en naturlig del av att vara företagare.
Du behöver inte gilla situationen men du måste acceptera den.

Vill du få kontakt med Jan-Erik Andersson: www.eubonden.se

Einar de Wit
Fårskötsel nr 1 2016