Nya krav på registrering för att kunna spåra smittor hos djur

Utdrag ur nyhetsbrev från Jordbruksverket
Från och med den 21 april 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket.

Jordbruksverket behöver ha information om var djuren finns för att enklare kunna spåra smittor. Redan nu går registreringen att göra.

Det är den som driver en anläggning som ska registrera den och de djurarter eller avelsmaterial som hålls där, även om den själv inte äger eller tar hand om dem.

Tidigare produktionsplatser kompletteras med nya uppgifter

Jordbruksverket har redan idag ett register för produktionsplatser för nötkreatur, svin, får och getter samt för fjäderfän och värphöns. Vi vill att den djurhållare som sedan tidigare registrerat sin produktionsplats kontrollerar att de uppgifterna är aktuella och kompletterar dem. Produktionsplatser kallar vi framgent för anläggningar.

Också transportörer måste registrera sig

Den som transporterar hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera sig som transportör. Även den som i kommersiellt syfte transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera sig.

När och var gör jag registreringen?

Sedan den 5 februari går det att