Antalet får har stadigt minskat de senaste tre åren och är nu tillbaka på 2006 års nivå

Källa jordbruketisiffror
Antalet tackor och baggar har ökat från runt 150 000 tackor och baggar under 1970- och 1980-talet till 225 000–250 000 tackor och baggar under de senaste åren. Det innebär att det totala antalet får det vill säga tackor, baggar och lamm i juni har varit runt 550 000 till 600 000 får de senaste åren. Antalet får ökade mellan åren 2002 och 2011 för att därefter sjunka något. År 2019 var antalet 504 200 får.

Antalet företag med får har minskat från att ha varit runt 10 000 under 1970- och 1980-talet till 2020 års antal 7 900 företag.

Antalet tackor och baggar per företag har fördubblats från 16 tackar och baggar per företag år 1970 till 33 tackar och baggar per företag år 2020.

Mer siffror och grafik här

sjvimage-12

Grafik SJV