Rapporter från Gotland Grey

Rapport av Lotta Löwhagen Lundberg

GOTLAND GREY – ett initiativ för utveckling av en hållbar industriell värdekedja för grå kvalitetsull på Gotland

Industrispunnet halvkamgarn av tackull från Gotlandsfåret, en rapport av Gunilla Östbom, Ullrum.

Analys av materialprover ”100 % Gotland Grey”