13 dec 2017

Djurvänlig hantering av får

Se filmen på YouTube

SoL-film
12 dec 2017

Film om träckprov

Se filmen på YouTube

Gård & Djurhälsan
12 dec 2017

Film om avmaskning av får

Se filmen på YouTube

Gård & Djurhälsan
12 dec 2017

Film om hullbedömning av tackor

Se filmen på YouTube

Gård & Djurhälsan
11 dec 2017

Film om utfodring av tackor och lamm

Länsstyrelsen i Västra Götaland ger en bra sammanfattning av de olika utmaningar man ställs inför som lammproducent. I filmen visas exempel på bra enkla lösningar som vi alla kan ta till oss och inspireras av. Se filmen här.

Gård & Djurhälsan
6 dec 2017

Lamm i Sverige

Affischerna hämtas här En affisch om Svensk lammproduktion som redovisar kalla fakta om lammproduktionens möjligheter och svårigheter efterfrågades i samband med 2015 års stämma. Till Elmia togs en A4-version fram. Nu finns den även i A3, samt i storformat (85 cm x 202 cm) avsett att tryckas på tre stycken så kallade vepor (rollups).

Svenska Fåravelsförbundet
Svenska Fåravelsförbundet
19 nov 2017

Bonden i skolan – får och lamm

Bonden i skolan

Bonden i skolan
18 nov 2017

Informationsbroschyr för mellanstadiet

tackabaggelamm TACKA + BAGGE = LAMM är ett skolmaterial till mellanstadieklasser som de kan användas lantbruksdagar med mera. Broschyren som håller en grundläggande nivå tänkt till skolbarn kan också fungera som en introduktionsinformation till de som är nyfikna på hur det kan vara att ha får. Se broschyren som pdf ››

15 nov 2017

Korta fakta om svensk lammproduktion

Hämta broschyr (pdf)

Svensk lammproduktion har flera fördelar

Korta fakta om svensk lammproduktion är en folder om svensk lammproduktion framtagen av LRF. Vi har en sund och bra lammproduktion i Sverige. Våra får och lamm går ute på bete hela sommarhalvåret. De förädlar gräs till kött, skinn, ull och fårmjölk för osttillverkning. Svenska får är viktiga för att uppfylla miljö­ kvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” som bland annat innefattar att befintliga ängs­ och betesmarker ska skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Får passar på känsliga betesmarker eftersom de inte trampar sönder grässvålen. Resultatet blir ett vackert och öppet landskap såväl på landsbygd som i stad eller stadsnära marker. Vi föder upp lammen med respekt för djurens behov av naturligt beteende och vi har ett gott djurhälsoläge. Svenska lamm får behålla sina svansar och bagglammen kastreras inte ­ något som i flera stora fårländer görs utan bedövning. All slakt i Sverige sker med bedövning – inga undantag ges – vilket är något som skiljer oss från flera europeiska länder. Svensk lammproduktion skapar arbetstillfällen på landsbygden – inte enbart inom produktionen utan även inom förädling och turism. Genom att välja svenskt lammkött utvecklas den svenska landsbygden. Dessutom får vi njuta av ett mycket gott och näringsrikt kött!

LRF
28 aug 2017

Instruktiva filmer om hur du styckar kött – instruktivt och ekonomiskt

Via Svenskt kött

Svenskt kött
23 maj 2017

Köttskolan lammkött – broschyr om styckning, tillagning och recept

Köttskolan: lammkött

Svenskt Kött
22 mar 2017

Film: Lamm och lamninghjälp

Se filmen om lamning och lamningshjälp ››

Manus: Ulrika Kockum Rockström
Föreningen SoL-Film