#25 Fårpodden: Grovfoderspecial del 2, om skötsel av vallar och beten

Utan grovfoder inga får, det är helt enkelt en grundförutsättning för välmående djur och lönsam produktion. Detta avsnitt handlar om odling och skötsel av vallar och beten, och om den viktiga cirkulationen av näring på fårgården.

Till #Fårpodden