Är genomisk avelsvärdering den rätta vägen?

Artikel