Kurs om Lönsam betesproduktion

Plats: Kursen ges i Uppsala län. I mån av plats kan deltagare från andra län erbjudas plats i kursen.
Tid: Kursen består av 4 delar, varav två på sal och två i fält. Startdatum för kursen är framflyttat! 31 augusti, 14 och 28 september samt 12 oktober 2016. Kursträffarna pågår mellan kl. 10.00 och 15.00.

Mer information här ››