Dispens för utfodring till följd av torka

Det torra vädret har lett till att länsstyrelsen i Östergörland beslutat om dispens för tillskottsutfodring av djur som betar på naturbetesmarker med beviljat miljöbidrag. En generell dispens gäller även det område vid Omberg där fler mjältbrandsutbrott konstaterats de senaste veckorna.

På grund av begränsad nederbörd har Östergötland drabbats av extrem torka, skriver Länsstyrelsen Östergötland på sin hemsida. Sedan midsommar har återväxten på betesmarken varit väldigt svag i länet, därför finns det möjlighet att söka dispens för stödutfodring.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Dispens för utfodring till följd av torka ››