Skåne störst på gårdsnära livsmedelsförädling

Att förädla och sälja livsmedel hemma på gården blir alltmer populärt. Enligt en sammanställning från LRF och söktjänsten Gårdsnära ligger Skåne i topp när det gäller egen gårdsförädling och antalet gårdsbutiker.

Totalt noterades cirka 2650 företag som sköter förädlingen hemma på gården. Skåne är det län med flest antal, knappt 400 stycken, på andra plats kommer Västra Götaland. Det är också dessa län där antalet gårdsbutiker är högst.

Hela artikeln
Jordbruksaktuellt: Skåne störst på gårdsnära livsmedelsförädling ››