Kvalitetsutfall slaktade får och lamm

Varje halvår gör Gård & Djurhälsan en sammanställning över det genomsnittliga kvalitetsutfallet (slaktvikt, formklass och fettgrupp) för de får och lamm som slaktats.

Kvalitetsutfall Får & Lamm – Helår 2023

Statistiken bygger på uppgifter från Jordbruksverket. Data levereras som månadsgenomsnitt till Gård & Djurhälsan som sedan räknar om siffrorna till halv- och helårssammanställningar.

Statistik över 2021 och 2022 finns på Gård & Djurhälsans hemsida.