Viltskadestatistik 2023

SLU Viltskadecenters statistik över skador av stora rovdjur och stora fåglar på tamdjur, hundar och gröda under 2023 har publicerats.

Läs mer i Viltskadestatistik 2023