Länsstyrelsen utvärderar stödet till fäbodbrukare

Just nu arbetar Länsstyrelsen Dalarna med en utvärdering av den ersättning som fäbodbruket får genom landsbygdsprogrammet. Förutom Dalarna omfattar utvärderingen även Jämtland, Gävleborg, Västerbotten, Västernorrland och Värmland.

Vid landets levande fäbodar görs en enorm insats för att bevara odlingshistoriskt och biologiskt värdefulla miljöer. Utvärderingen ska bland annat resultera i en lägesbeskrivning om hur fäbodbruket och länsstyrelsens arbete med stöd ser ut i dagsläget. Arbetet ska förhoppningsvis göra att stödet anpassas till de mest behövande insatserna i dagens fäbodbruk.

Läs mer på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida ››