Sommarläsningstips: Pastorala landskap – Myt och verklighet

"Inget djur har haft så stor betydelse totalt sett som fåret i mänsklighetens historia." skriver Barbro Santillo Frizell i förordet till sin bok Pastorala landskap.

Det är fårskötselns påverkan på samhälle och kultur under historisk tid i södra Europa som Barbro Santillo Frizell intresserar sig för. Många av Europas kulturella skatter är byggda längs vallningsleder och med hjälp av rikedomar intjänade på ull. Boken handlar om hur landskapet har formats av herdekulturen, hur man flyttade långa sträckor med sina hjordar för att kunna beta olika platser under sommar och vinter, om politik och ekonomi, om herdekulturens myter och religion. Men också om hur denna urgamla värld försvinner framför ögonen på oss nu när djurhållning och livsstil helt har förändrats.

Barbro Santillo Frizell är professor i antikens kultur och samhällsliv i Uppsala och direktör för Svenska institutet i Rom, där hon också bor, men boken är långt ifrån en tungläst akademisk avhandling. Jag ska läsa om den i sommar och längtar efter att igen förflyttas till Italiens kungliga vallvägar, pecorinoystande herdars osthus av sten och guden Pans hemvist Arkadien.

Text: Anna B

Ps. Låt er inte avskräckas av bokens omslagsbild, den speglar inte bokens innehåll.