Skötsel för artrikedom på Täbys ängar

Pressmeddelande från Täby kommun
I sommar kommer Täbys ängar att skötas om på ett nytt sätt. Med hjälp av får och slåtter ska de bli rika på blommor. Blommorna ger livsmiljöer för bland annat alla de olika fjärilar som är knutna till variationen av blommor på ängarna. Skötseln ska gynna den biologisk mångfald som finns på Täbys ängar.

Får kommer att beta på ängen nere vid sjön Fjäturen. De kommer att vallas med hjälp av hundar som ser till att fåren betar på rätt ställen och håller dem samlade.

Fårbetet kommer att ske under veckorna: 28, 33 och 34. Under dessa veckor kan den som vill göra en utflykt för att titta på fåren och vallhundarna.

Läs mer ››