Landsbygdsministern besöker Lillegården

Landsbygdsminister Peter Kullgren besökte under onsdagen Einar och Marie på Lillegården, Falköping. Han ville veta vad som hänt efter det stora vargangreppet i maj i fjol, hur utvecklingen varit efteråt och hur de inblandade mådde. Det blev en timmes fruktsamma diskussioner runt köksbordet.

På bilden, Marie med taxvalpen Z i famnen, ministern, Einar och lokala LRF-ordförande Markus Brisbo som blev synnerligen engagerad i vargangreppet ifjol. Fotot togs av en person i ministerns team.

Text Einar de Wit

Några av sakerna som diskuterades under ministerns besök var

Hur stor är chansen att sänka vargens skyddsstatus i EU:s Art- och Habitatdirektiv?

Ministern ser positivt på detta då en stor del av jordbruksministrarna inom EU är på samma linje. Det finns en stor vilja bland Europas bönder och politiker att göra vargen mer förvaltningsbar. Sveriges tid som ordförandeland i EU under fjolåret öppnade många dörrar och startade många processer. EU:s byråkrati är långsam, men ministern trodde på en förändring inom överskådlig tid.

Ersättningar till vargdrabbade jordbrukare, de pengarna kommer från något som kallas Viltskadeanslaget. Det finns en oro för att dessa pengar inte ska räcka om det blir en säsong med många vargangrepp.

Här kunde ministern lämna lugnande besked. Dessa ersättningar kallade han för ”Rättighetsersättningar”, vilket innebär att om pengarna tar slut kommer regeringen att skjuta till extra pengar så ingen drabbad lantbrukare blir utan. På samma sätt gjordes ifjol exempelvis efter utbrottet av svinpest eller vid salmonellautbrott inom kycklinguppfödningen.

Vilka möjligheter har regeringen att påverka det arbete som görs av våra Länsstyrelser?

Exempelvis prioriteringar gällande DNA-provtagningar, då dessa pengar är begränsade. Här svarade Peter Kullgren att regeringen inte har direkt påverkan på Länsstyrelserna. Regeringen ger direktiv till Naturvårdsverket som sedan ska följa regeringens intentioner. Däremot har regeringen med jämna mellanrum möte med alla landshövdingar där man kan kommunicera om vilken riktning regeringen önskar att arbetet ska föras i.

När Naturvårdsverket i slutet av mars presenterade nya riktlinjer för skyddsjakt togs de emot i huvudsak positivt av djurägarna. Men första gången en Länsstyrelse ville använda de nya riktlinjerna stötte det på juridisk patrull då Förvaltningsrätten stoppade skyddsjakten med hänvisning till tidigare rättspraxis. Hur tänker landsbygdsministern följa upp att de nya riktlinjerna tillämpas?

Peter Kullgren svarade att det alltid är en process när nya riktlinjer ska integreras i befintlig lagstiftning, men han räknar med att de nya riktlinjerna ska fungera under årets betessäsong.

Det pågår en utredning just nu om hur Sverige ska kunna minska antalet vargar i landet samtidigt som vargens gynnsamma bevarandestatus inte ska hotas och vi ska följa de åtaganden gentemot EU som vi har.

Utredningen ska presenteras i slutet av juni. Här ville Peter Kullgren inte förekomma utredningen, men regeringens uttalade syfte är att minska vargstammen rejält, ner under 200 individer. En sänkt skyddsstatus för vargen i EU kommer att underlätta denna utveckling.

Einar och Marie ställde frågan om det finns möjligheter att begränsa rätten att överklaga skyddsjakts- och licensjaktbeslut för mer extrema organisationer.

Här kunde ministern inte svara direkt då alla juridiska konsekvenser inte fanns på bordet, men han skulle ta med sig frågan och titta på saken.

Ett flertal andra vargrelaterade ämnen diskuterades också runt köksbordet i Lillegården. Bland annat berättade Einar och Marie hur stor kostnaden skulle bli om de tvingades att ersätta alla befintliga ytterstängsel på gården med RAS. -Oj, så dyrt trodde jag inte att det skulle bli, blev hans spontana kommentar.

Självklart kommer vi inte att se några direkta effekter efter ett sådant här möte, men det är väldigt positivt att vår landsbygdsminister visar ett genuint intresse för lantbrukarnas situation och att vi har en regering som verkligen vill förbättra vargsituationen för landets djurägare.