Lämna använd ensilageplast till återvinning

Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av använd lantbruksplast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning.

Insamling genomförs två dagar under perioden maj–augusti. På Svepreturs hemsida finns information om närmaste insamlingsplats och vilka datum som gäller där.