Presentation från Lammriksdagen

Klicka för att hämta Elin Stenbergs presentation Köttkvalitet hos lamm och tacka.

Vi fyller gärna på med fler presentationer. Har du pratat på årets Lammriksdag och vill dela med dig av presentationen, maila den till hemsidan@faravelsforbundet.com.