Lentivirus hos små idisslare – en fallbeskrivning av lentivirus i en svensk getbesättning

Ett examensarbete av Emelie Hedlund Salenstedt, Veterinärprogrammet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU.

Läs examensarbetet via Epsilon

Lentivirus är ett genus bestående av icke-onkogena virus i virusfamiljen Retroviridae, subfamilj Orthoretrovirinae, som karaktäriseras av lång inkubationstid, snabb mutationstakt och en omfattande motståndskraft mot värdens immunförsvar. Lentivirus som infekterar får och getter går under det gemensamma namnet small ruminant lentivirus (SRLV). Infektion kan leda till allvarlig och obotlig sjukdom. Hos får kallas sjukdomen maedi-visna (MV) och ger upphov till pneumoni och meningoencefalit, medan sjukdom hos get kallas kaprin artrit encefalit (CAE) och framförallt associeras med artrit och encefalit, men även mastit, pneumoni och avmagring.

SRLV finns i de flesta får- och getproducerande länder, inklusive Sverige.