Livsmedelsstrategi i april och ny djurskyddslag i höst

Källa: Jordbruksaktuellt
Regeringens planer för året redovisas i den propositions-förteckning som nyss släppts. Bland annat finns datum för livsmedelsstrategin och en ny svensk djurskyddslag.

I planeringen offentliggörs att regeringens nya Livsmedelsstrategi, som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht utlovat under våren, har sin deadline satt till april i år. På grund av datumet kommer Livsmedelsstrategin inte behandlas av Riksdagen förens efter sommaren.
 
Vidare finns posten "Ny Djurskyddslag" daterad till september nästa år med i planeringen. En sådan har legat på bordet sedan Eva Erikssons utredning lämnades in redan 2011. Vad den nuvarande regeringen har i sikte återstår nu att se.

Jordbruksaktuellt: Livsmedelsstrategi i april och ny djurskyddslag i höst ››