Presentation av Handlingsplanerna för Nöt och Lamm

I mars 2015 tog branscherna initiativ till att skapa en handlingsplan för svensk nötkötts- och lammproduktion. Målsättningen med Handlingsplan Nöt och Lamm är att öka produktionen av svenskt nöt- och lammkött.

LRF Kött ingår i den styrgrupp som leder utarbetandet av handlingsplanerna. I styrgruppen ingår även representanter från Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Köttföretagen, Dagligvaruhandeln, Jordbruksverket och
Näringsdepartementet

Handlingsplanen är indelad i fyra olika målområden för nöt; marknad, export, produktion samt stöd & regler samt fem olika målområden för lamm; marknad, export, produktion ull & skinn samt stöd & regler.

Handlingsplanerna för Nöt och Lamm kommer att presenteras den 20 januari i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Program den 20 januari 2016

  • Leif Denneberg, Generaldirektör Jordbruksverket, Handlingsplanerna – från producent till konsument
  • LRF Mjölk, Lägesrapport Handlingsplan Mjölk
  • Theres Strand, Svenska Köttföretagen, Lägesrapport Handlingsplan Gris
  • Helena Jonsson, Förbundsordförande LRF, Handlingsplanerna bidrar till att vända trenden

Lunch

  • Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Handlingsplanerna och Livsmedelsstrategin stärker svensk köttproduktion
  • Theres Strand, Svenska Köttföretagen och Johanna Bengtsson Gård & Djurhälsan, Presentation av Handlingsplan Nöt och Handlingsplan Lamm
  • Peter Lund, VD Bergendahls, Stark efterfrågan på svenskt kött

Handlingsplan lamm finns att läsa här ››